https://media.sheis.vn/beautyPlace/g24/s590x300/BeautyAdmin-20161027102014764.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g24/s590x300/BeautyAdmin-20161027102014764.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g50/s590x300/Beauty-da198c3a-884e-4a71-9bcf-a56327926909-sheIs_3841adf3-f188-4b8a-bfbe-246451618b094rau4.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g50/s590x300/Beauty-432b6ba1-73bd-4dfc-bf23-dc6fd51b3c60-sheIs_49a1a084-0301-4760-bb04-0af2360589844rau3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g50/s590x300/Beauty-a94b47cd-6814-4c02-ab9e-1aa4aba9b9ca-sheIs_d83d7da8-941a-479a-a1a5-44a6422880c84rau2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g50/s590x300/Beauty-9b90855f-28df-44d7-8f90-5df48780d159-sheIs_38bdf4d7-da4c-46c2-a40c-3c9fe3271c944rau1.jpg

Làm tóc,Gội đầu,Nối mi

4RAU Barber Shop

Là tiệm hớt tóc nam chuyên nghiệp ở Sài Gòn, chuyên các thể loại undercut.

634 Điện Biên Phủ, P. 11 Quận 10 TP. HCM

Mở cửa 10:00 AM - 8:00 PM

50.000 đ - 100.000 đ

0933 945 339

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm 4RAU Barber Shop.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm 4RAU Barber Shop để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận
Đã đến: Chi phí: Quay lại:
Xem thêm thảo luận Loading… trong thảo luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm 4RAU Barber Shop.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm 4RAU Barber Shop để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận
Bình luận từ foody