https://media.sheis.vn/beautyPlace/g27/s590x300/sheis-c03b8961-fb75-4a8b-aec4-b2f2c5e05450-20181224103132992.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g27/s590x300/sheis-c03b8961-fb75-4a8b-aec4-b2f2c5e05450-20181224103132992.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g67/s590x300/Beauty-a2a38d2f-bd51-429c-83f3-bce72b0928cb-sheIs_6d4c3d75-68bf-4b1f-939a-50a0f451b0b0angellam5.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g67/s590x300/Beauty-bfbc8bca-d82d-435e-b130-7ba0567f6fd7-sheIs_8e76b7f1-9a14-4d19-ac5f-ca29d50c6149angellam3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g166/s590x300/Beauty-bb40067c-ecda-449a-a090-4ad55ebf526a-sheIs_e0f3f947-aae9-4f0a-94ea-363bc570196448378361_1952073811508294_8901936057356910592_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g166/s590x300/Beauty-b023b7ed-5b57-446f-b647-032c42e26606-sheIs_ee72a5c8-51b3-4431-a013-8077c169a20548964914_1952336611482014_5901347865715802112_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g166/s590x300/Beauty-23ba9657-cf0f-4a1c-933d-b03b13739325-sheIs_3a77ff43-8d99-4893-817f-4a3ae3d6099748388421_1952027824846226_7420152377228918784_n.jpg

Phụ Kiện Thời Trang

Angel Lam

Là địa chỉ thời trang được các bạn nữ yêu thích.

131 Lê Văn Sỹ, P. 13 Quận Phú Nhuận TP. HCM

Mở cửa 10:00 AM - 10:00 PM

100.000 đ - 550.000 đ

0836 854 368 - (028) 66 854 368

0