Trang chủ Địa điểm BarberShop Vũ Trí - 306/15 Nguyễn Thị Minh Khai
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g24/s590x300/sheis-6b4f5c3f-9bf8-40c6-8b53-8ca6138c62ed-20180927115754587.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g24/s590x300/sheis-6b4f5c3f-9bf8-40c6-8b53-8ca6138c62ed-20180927115754587.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g153/s590x300/Beauty-bb16e86e-cc4c-4832-b3c8-48f99f42fdf7-sheIs_07fe088f-f0b1-4478-a519-e06aba75802a40030564_1767571830026454_7005426465361625088_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g153/s590x300/Beauty-2b959479-e64d-4a72-8f2e-bb834939f581-sheIs_d9947d73-52ec-439c-9752-056e419e0f8a40122546_1767572540026383_1440987606849421312_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g153/s590x300/Beauty-afa7e445-c80a-4d0d-b123-7c941a9f98ca-sheIs_6432979f-889c-404a-a863-3fa5808ccf8e41972839_1793128010804169_7320569407237783552_n.jpg

Làm tóc,Gội đầu,Nối mi

BarberShop Vũ Trí - 306/15 Nguyễn Thị Minh Khai

Barbershop Vũ Trí - Chuyên cắt tóc nam, tạo những mẫu tóc nam theo xu hướng mới tại TPHCM.

306/15 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5 Quận 3 TP. HCM

Mở cửa 8:30 AM - 7:30 PM

50.000 đ - 500.000 đ

1900 966 936 - 0933 333 731 - 0943 333 360

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm BarberShop Vũ Trí - 306/15 Nguyễn Thị Minh Khai.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm BarberShop Vũ Trí - 306/15 Nguyễn Thị Minh Khai để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm BarberShop Vũ Trí - 306/15 Nguyễn Thị Minh Khai.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm BarberShop Vũ Trí - 306/15 Nguyễn Thị Minh Khai để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận