Trang chủ Địa điểm BB Beauty Nail & Spa - Nguyễn Trãi
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g42/s590x300/sheis-012b2f6f-ee56-4e9a-b005-3f6c8a39e2c9-20181226141434739.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g42/s590x300/sheis-012b2f6f-ee56-4e9a-b005-3f6c8a39e2c9-20181226141434739.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g166/s590x300/Beauty-613b28c5-71eb-481b-b192-bd328d53cd3d-sheIs_3675a9d0-224a-41f3-aee1-be627f6baafebb1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g166/s590x300/Beauty-e0c8cdde-02c6-4956-b39b-30d4c7be3c47-sheIs_3a3a8c83-1f8e-41dc-8a5d-b72a61082aaabb3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g166/s590x300/Beauty-db4654c6-55e5-462b-800b-7b51f3f88e30-sheIs_3378fe33-a1f0-45d3-8e6d-01f772abae4fbb4.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g166/s590x300/Beauty-05ea7960-3a43-4575-a77d-3591cf623d5d-sheIs_90a03550-ff30-4cea-ba61-2af68879d545bb-beauty.jpg

Làm tóc,Gội đầu,Nối mi Tiệm nail Chăm sóc da

BB Beauty Nail & Spa - Nguyễn Trãi

Địa điểm chăm sóc da và nail chuyên nghiệp.

150/40 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 8:00 PM

99.000 đ - 2.000.000 đ

0938 842 601

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm BB Beauty Nail & Spa - Nguyễn Trãi.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm BB Beauty Nail & Spa - Nguyễn Trãi để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm BB Beauty Nail & Spa - Nguyễn Trãi.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm BB Beauty Nail & Spa - Nguyễn Trãi để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận