https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-62268e2b-cc87-423a-8ded-9d2522f2b1a7-20171027111736661.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-62268e2b-cc87-423a-8ded-9d2522f2b1a7-20171027111736661.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g94/s590x300/Beauty-ac7f9306-9aca-439e-b7ac-29569432f048-sheIs_10218e85-da9c-41fb-81ef-8bf3947bd29abir1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g94/s590x300/Beauty-85b87887-25e0-4e77-aafa-0525937ca656-sheIs_d195e57c-7a62-4427-b483-17d0d97e0a18bir.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g94/s590x300/Beauty-cb75dd4d-04ec-45b5-ae76-50a5b29698e3-sheIs_c0940802-51df-43ce-93db-245c1ee0cd64bir4.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g94/s590x300/Beauty-bda7a225-50a2-4e48-b7e0-213a88a81c74-sheIs_2079990b-314c-430c-b132-f5782fb0c638bir2.jpg

Phụ Kiện

Birdena Store

Là cửa hàng chuyên cung cấp trang sức bạc thời trang uy tín tại Sài Gòn.

22 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 10:00 AM - 9:30 PM

100.000 đ - 1.000.000 đ

0946 101 315

3
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Birdena Store.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Birdena Store để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Birdena Store.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Birdena Store để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận