Trang chủ Địa điểm Bonita Shop - Lý Thái Tổ
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g22/s590x300/sheis-f0769ae3-5813-4b1e-bed1-6076704ae4e8-20170612100525184.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g22/s590x300/sheis-f0769ae3-5813-4b1e-bed1-6076704ae4e8-20170612100525184.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g74/s590x300/Beauty-36866bb5-4cb7-43f0-9ed0-08bad04be25d-sheIs_5f1ada3b-68be-4b77-ae75-bdf8df9bad30bonita1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g74/s590x300/Beauty-58e7bfc7-b90b-49c4-94a6-edaae0a59b4d-sheIs_1f4678d4-2cc6-427b-acb0-b2e5dc53917bbonita.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g74/s590x300/Beauty-529ca4b9-9fa3-41bb-9604-e8d8e25d7a56-sheIs_befe021b-3619-4ef6-9b74-c39686adf63abonita5.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g74/s590x300/Beauty-c64ced0c-1403-45e4-bb29-392aacbb24f8-sheIs_4778f97d-3bff-4aea-9ae3-56ef73c72382bonita4.jpg

Shop hóa mỹ phẩm

Bonita Shop - Lý Thái Tổ

Chuyên cung cấp các mặt hàng mỹ phẩm xách tay uy tín từ Mỹ, Pháp, Anh, Hàn, Nhật.

389A Lý Thái Tổ, P. 9 Quận 10 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 9:00 PM

35.000 đ - 1.000.000 đ

0937735747

7
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Bonita Shop - Lý Thái Tổ.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Bonita Shop - Lý Thái Tổ để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Bonita Shop - Lý Thái Tổ.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Bonita Shop - Lý Thái Tổ để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận