Trang chủ Địa điểm Bubble House - Hàng Buồm
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g34/s590x300/sheis-1e07d86f-09f0-423e-bcec-d11e929607d5-20171017171554676.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g34/s590x300/sheis-1e07d86f-09f0-423e-bcec-d11e929607d5-20171017171554676.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g92/s590x300/Beauty-c7b72c75-ceb7-4d5a-a6e9-11d12777caec-sheIs_4a18cef0-7aa7-4f7e-822b-3df63edd399abubhb3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g92/s590x300/Beauty-57a54ccc-782c-44e1-bcbd-258301893b03-sheIs_6da33bbd-4e8d-479c-ab35-a1054d52f64abubhb2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g92/s590x300/Beauty-d25a37cf-2bc7-4fef-b30f-b1191fa9c7f3-sheIs_d3f0fe63-dfc3-41ee-b9b8-1a90ec894098bubhb1.jpg

Thời Trang

Bubble House - Hàng Buồm

Là shop nội y thời trang được các bạn trẻ yêu thích.

46 Hàng Buồm Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Mở cửa 9:30 AM - 10:00 PM

50.000 đ - 400.000 đ

0986 339 110

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Bubble House - Hàng Buồm.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Bubble House - Hàng Buồm để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh