Trang chủ Địa điểm Cali Pham Hairdresser
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g22/s590x300/sheis-864a5574-ed14-4571-87e3-2d5cd34f54d7-20180426101553439.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g22/s590x300/sheis-864a5574-ed14-4571-87e3-2d5cd34f54d7-20180426101553439.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g126/s590x300/Beauty-8da1b3bc-09e0-41c5-b97f-761bc69c06d8-sheIs_2b063b33-35b7-4cd4-848f-4eaea206c2d5cali3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g126/s590x300/Beauty-6dd8dc40-6413-4a14-a2ed-1c7528081307-sheIs_45feef1f-27f3-49b0-b319-9fbc70b71deecali.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g126/s590x300/Beauty-0685299a-3769-4271-a775-e9147d52f316-sheIs_180b6bc6-d22b-41ef-887b-2c1d1a054735cali1.jpg

Làm tóc,Gội đầu,Nối mi

Cali Pham Hairdresser

Hãy khẳng định phong cách cá tính của mình thông qua mái tóc đẹp cùng với Cali Pham Hairdresser.

26 Ngõ 447 Lạc Long Quân Quận Tây Hồ Hà Nội

Mở cửa 10:00 AM - 7:30 PM

100.000 đ - 2.000.000 đ

0968 688 611

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Cali Pham Hairdresser .

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Cali Pham Hairdresser để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Cali Pham Hairdresser .

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Cali Pham Hairdresser để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận