Trang chủ Địa điểm California Fitness & Yoga - Tòa nhà Long Giang
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g25/s590x300/sheis-79e67f72-12c2-44bc-aafc-3051f03b319f-20170922102922174.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g25/s590x300/sheis-79e67f72-12c2-44bc-aafc-3051f03b319f-20170922102922174.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g88/s590x300/Beauty-bdacd7a4-f6a8-4489-b7ce-23a426bc8e46-sheIs_1732dac4-a1eb-419d-b86e-e64e91d6c673calilonggiang.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g88/s590x300/Beauty-cb1586d9-9280-4c43-bb9e-0992ace84967-sheIs_03b32a7c-f1a5-47aa-bbf6-92f1bf8c71dccalilonggiang3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g88/s590x300/Beauty-a81cad1c-8899-47c3-8f96-a2a9412fa203-sheIs_fdf3fc04-cd02-479c-a985-a4709c89be92calilonggiang2.jpg

Thể dục thẩm mỹ Thời Trang

California Fitness & Yoga - Tòa nhà Long Giang

Sứ mệnh của trung tâm là mang đến cho bạn những dịch vụ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống tốt nhất để giúp các bạn có thể đạt được mục tiêu của mình.

Tầng 3-4, Tòa nhà Long Giang, Trung tâm điện máy Pico, 173 Xuân Thủy Quận Cầu Giấy Hà Nội

Mở cửa 6:00 AM - 9:00 PM 6:00 AM - 10:00 PM

1.000.000 đ - 25.000.000 đ

(024) 73 094 999

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm California Fitness & Yoga - Tòa nhà Long Giang.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm California Fitness & Yoga - Tòa nhà Long Giang để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm California Fitness & Yoga - Tòa nhà Long Giang.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm California Fitness & Yoga - Tòa nhà Long Giang để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận