https://media.sheis.vn/beautyPlace/g32/s590x300/sheis-0e521282-7549-44eb-828d-4f6fc19c5a95-20180212124206729.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g32/s590x300/sheis-0e521282-7549-44eb-828d-4f6fc19c5a95-20180212124206729.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g114/s590x300/Beauty-283c5447-a832-4cb5-a55e-043eb779656c-sheIs_1742c522-1025-40cf-9b3c-e58162190a78cebi1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g114/s590x300/Beauty-6c7706e6-3161-49a6-87a8-a5205e2280c8-sheIs_1e8a3a86-c9fe-485b-9851-fc1123178b75cebi3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g114/s590x300/Beauty-8dfb7252-4d39-4df0-8dd0-98b60dc31759-sheIs_e03ad62f-2d62-488a-9250-fd0327b8786fcebi4.jpg

Shop hóa mỹ phẩm Thời Trang

Cebihousee

Chuyên các mặt hàng mỹ phẩm xách tay và nhận order giày chính hãng.

Tầng 1, Toà 17T8 Hoàng Đạo Thuý, Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính Quận Cầu Giấy Hà Nội

Mở cửa 9:00 AM - 9:30 PM

100.000 đ - 4.000.000 đ

(024) 22 175 599

3
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Cebihousee.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Cebihousee để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Cebihousee.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Cebihousee để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận