Trang chủ Địa điểm Chibell - Lê Đại Hành
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g30/s590x300/sheis-5c749d3a-b8b3-48a3-8d65-a2c458a7ef63-20180827104705165.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g30/s590x300/sheis-5c749d3a-b8b3-48a3-8d65-a2c458a7ef63-20180827104705165.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g77/s590x300/Beauty-faeb6c21-2188-4071-bb00-c1dd94d3972e-sheIs_48ab8af2-2d81-4438-9abe-9953a0706e9bchi2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g148/s590x300/Beauty-b4a1ee9e-9e7e-4ed7-b46a-881e05de7e08-sheIs_2e790648-51c2-43d1-a385-33ccd8d1c9cbchi5.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g148/s590x300/Beauty-883b5ab5-9c7a-4269-b3ca-1d7b71dfd75a-sheIs_e22bb3e9-5d16-4baf-8f82-5aeea036cc04chi7.jpg

Thời Trang

Chibell - Lê Đại Hành

Chibell là thời trang hiện đại dành cho mọi cô gái sành điệu.

377/83 Lê Đại Hành, P. 11 Quận 11 TP. HCM

Mở cửa 9 : 00 AM - 9 : 00 PM

70.000 đ - 300.000 đ

0908 984 231 - 0904 809 539

1

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Chibell - Lê Đại Hành.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Chibell - Lê Đại Hành để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh