Trang chủ Địa điểm CHIC a CHOO - Lý Tự Trọng
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g29/s590x300/sheis-b9b6ba75-81b0-40f4-a079-7af7910f5a8c-20170605113758460.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g29/s590x300/sheis-b9b6ba75-81b0-40f4-a079-7af7910f5a8c-20170605113758460.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g73/s590x300/Beauty-311cd724-c327-4d21-99c2-d18124bf180d-sheIs_b9e789e7-c476-4b82-bc2f-13dc2ddc06a7chic1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g73/s590x300/Beauty-6e210de1-25cc-4e3d-9484-81f4c7cc211c-sheIs_272cac6c-4c08-4b55-8fe6-6f960260e09echic2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g73/s590x300/Beauty-907596bd-171a-4bae-bbdb-f9191b6c0524-sheIs_2d9085d7-9bb4-4655-881b-3a4b0874d3a4chic3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g73/s590x300/Beauty-a51738f0-0d9d-4cfd-880b-3d6ccad33fb7-sheIs_6cc7fc05-81bf-4f89-8857-9932c8c56f55chic4.jpg

Thời Trang

CHIC a CHOO - Lý Tự Trọng

CHIC a CHOO mang một phong cách dịu dàng mà hiện đại như những cô gái trẻ Sài thành.

Lầu 2, Phòng 20-21, 26 Lý Tự Trọng Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 9:00 PM

250.000 đ - 500.000 đ

0909 004 892

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm CHIC a CHOO - Lý Tự Trọng.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm CHIC a CHOO - Lý Tự Trọng để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm CHIC a CHOO - Lý Tự Trọng.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm CHIC a CHOO - Lý Tự Trọng để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận