https://media.sheis.vn/beautyPlace/g24/s590x300/BeautyAdmin-20161205114536264.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g24/s590x300/BeautyAdmin-20161205114536264.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g20/s590x300/Beauty-43dda09e-b666-41f3-8e20-4195c882abdc-sheIs_a5e449ea-4b1e-4a4d-9edb-51f3e2347991chie2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g20/s590x300/Beauty-0660fe9f-dfce-41aa-a315-aa4fe418ff36-sheIs_d3708b87-7365-48d4-a251-d72257874b4achie3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g20/s590x300/Beauty-b4dfe429-234a-4c74-8918-51a31c7b42bb-sheIs_a5d9bcc5-26c2-4ed1-a7d5-240ab716627echie5.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g20/s590x300/Beauty-342acefc-29ed-4a52-804f-ff1a65740e67-sheIs_6bc610a8-b242-4c6e-aee3-16468a3ae054chie6.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g20/s590x300/Beauty-846a31b4-0aea-458f-b229-8d261e791b78-sheIs_072b263e-cfd4-4a48-8935-1610bdfd9342chie4.jpg

Shop hóa mỹ phẩm

Chiee Chiee Shop

Chiee Chiee Shop chuyên bán các loại mỹ phẩm xách tay uy tín, chất lượng.

245L (245/43H số mới) Nguyễn Trãi Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 4:00 PM - 7:00 PM

100.000 đ - 1.000.000 đ

0938 868 692 - 0903 998 692

16
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Chiee Chiee Shop.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Chiee Chiee Shop để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Chiee Chiee Shop.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Chiee Chiee Shop để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận