Trang chủ Địa điểm Chjpshop Boutique - Nguyễn Trãi
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g50/s590x300/sheis-226c050a-3a83-4019-addc-946638d35ebc-20181128153613575.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g50/s590x300/sheis-226c050a-3a83-4019-addc-946638d35ebc-20181128153613575.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g163/s590x300/Beauty-805e8cb4-d4ac-400b-a86b-9a82c9dab62b-sheIs_931f09db-026e-4738-b8a1-cdf8b1dd95a846830816_2283816311630410_8847233734672384000_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g163/s590x300/Beauty-9e991cf3-ed38-402a-90df-ce290c1020eb-sheIs_4aca828e-19ed-4b42-81d0-3fd680da763f46524251_2283816671630374_7033318592867205120_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g163/s590x300/Beauty-98b06c38-d1f1-49fa-9f2d-b7f7b2dabb59-sheIs_8c741417-4e5e-48c6-a716-c797a35bb25446917933_2283817171630324_6616604592178200576_n.jpg

Phụ Kiện Thời Trang

Chjpshop Boutique - Nguyễn Trãi

Chuyên các sản phẩm thời trang dành cho giới trẻ.

312 Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội

Mở cửa 9:00 AM - 10:00 PM

200.000 đ - 500.000 đ

0916 450 420 - 0947 071 290

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Chjpshop Boutique - Nguyễn Trãi.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Chjpshop Boutique - Nguyễn Trãi để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Chjpshop Boutique - Nguyễn Trãi.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Chjpshop Boutique - Nguyễn Trãi để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận