Trang chủ Địa điểm Daisy - Phạm Ngọc Thạch
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-68f1b42d-100c-4667-8d5d-643cbc6a538c-20180412181232858.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-68f1b42d-100c-4667-8d5d-643cbc6a538c-20180412181232858.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g123/s590x300/Beauty-652279a4-cbb9-4516-942c-1f095f2223dd-sheIs_f621883b-b9a0-4806-ae77-8b2af50a3ac8daisypnt1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g123/s590x300/Beauty-9f29fc92-5b34-4cba-b653-0ab4885d0fad-sheIs_cd73b47e-968d-41c9-86e2-7d9875e5708cdaisypnt3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g123/s590x300/Beauty-b3681b87-53cb-46ea-9d3b-a54749be2f65-sheIs_1acc3415-8eae-4291-b2cd-300e9b1e9df4daisypnt2.jpg

Thời Trang

Daisy - Phạm Ngọc Thạch

Daisy cam kết mang đến cho phái đẹp các sản phẩm thời trang chất lượng.

107C1 Phạm Ngọc Thạch Quận Đống Đa Hà Nội

Mở cửa 8:00 AM - 10:00 PM

100.000 đ - 700.000 đ

(024) 66 861 071 - 0913 408 222 - 0971 220 266

1
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Daisy - Phạm Ngọc Thạch.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Daisy - Phạm Ngọc Thạch để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Daisy - Phạm Ngọc Thạch.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Daisy - Phạm Ngọc Thạch để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận