https://media.sheis.vn/beautyPlace/g40/s590x300/sheis-b4edacf7-7361-441e-9609-6f7fa8053eec-20180309103412413.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g40/s590x300/sheis-b4edacf7-7361-441e-9609-6f7fa8053eec-20180309103412413.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g117/s590x300/Beauty-2569a10e-ec59-41d8-bf39-d9e931e028dc-sheIs_fed3139e-fcc2-4e83-953c-56d51bdc9c80scar1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g117/s590x300/Beauty-448ed8db-4b71-4027-9870-66bb46c4a5e9-sheIs_1d647dd1-b7fd-400c-9ca8-64cc03629906scar.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g117/s590x300/Beauty-b8050e05-78ff-41c5-82fd-d63fc8185693-sheIs_60acefba-82ee-4ab4-a236-d2e459962ba0scar2.jpg

Phòng khám Chăm sóc da

Doctor Scar

Là phòng khám đầu tiên và duy nhất chuyên điều trị sẹo rỗ tại Việt Nam.

SS1N Hồng Lĩnh, P. 15 Quận 10 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 9:00 PM

1.300.000 đ - 8.000.000 đ

0976 528 080 - (028) 22 394 040

1
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Doctor Scar.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Doctor Scar để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Doctor Scar.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Doctor Scar để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận