Trang chủ Địa điểm Fleur Studio - Nguyễn Đình Chiểu
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-eec19773-aac1-4937-9185-c4436ed606df-20170309161828632.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-eec19773-aac1-4937-9185-c4436ed606df-20170309161828632.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g64/s590x300/Beauty-d0b757af-22f6-47a0-bf28-2dac3e5709ee-sheIs_9e5e87c1-7084-4b4d-b7af-2fa319d83cd1fleur5.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g64/s590x300/Beauty-22b89eca-5962-4607-b414-b894f695b9ae-sheIs_f0d50e4c-64d4-41cf-9c18-50b3d3c4e65efleur4.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g64/s590x300/Beauty-7ba7ebae-f039-4846-a4ca-19eecfc88480-sheIs_4c8f9d05-2b6c-4197-99f0-169d8fb9b9a5fleur3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g64/s590x300/Beauty-92aa03ea-85e8-43f3-9569-247d953082d6-sheIs_d0fe4315-f1aa-4aef-ba3f-c9552b535e84fleur2.jpg

Thời Trang

Fleur Studio - Nguyễn Đình Chiểu

Là một trong những shop thời trang được các bạn trẻ yêu thích.

520 Nguyễn Đình Chiểu, P. 4 Quận 3 TP. HCM

Mở cửa 10:00 AM - 9:00 PM

300.000 đ - 500.000 đ

01207 327 488

1
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Fleur Studio - Nguyễn Đình Chiểu.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Fleur Studio - Nguyễn Đình Chiểu để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Fleur Studio - Nguyễn Đình Chiểu.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Fleur Studio - Nguyễn Đình Chiểu để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận