https://media.sheis.vn/beautyPlace/g33/s590x300/sheis-44c0a8a6-331e-447b-b702-2aeebd5d526d-20180713162549834.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g33/s590x300/sheis-44c0a8a6-331e-447b-b702-2aeebd5d526d-20180713162549834.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g141/s590x300/Beauty-f175985d-0b7f-4969-9073-1781f0cc22ec-sheIs_0d88ba84-9d39-4a99-8611-814db90c265133866558_1697031100403982_6149728942589739008_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g141/s590x300/Beauty-355a01fe-9b2f-443d-afb6-23171d0169cf-sheIs_f771d792-c987-4019-ac82-25bb01944fa634721599_1706998636073895_1763470141028302848_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g141/s590x300/Beauty-b743339a-530f-40d0-a951-674e8d674032-sheIs_7810d51b-0768-4032-b82b-db18264e010436087240_1733164456790646_663551599460745216_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g141/s590x300/Beauty-05c046a1-ad9f-4887-987d-6aa89424ef8a-sheIs_72ef4274-53f4-4acd-ad2c-73680cce58ce36524117_1742880995818992_4945177966830157824_n.jpg

Thời Trang

GorDress

GorDress là sự quyến rũ trưởng thành của những cô nàng hiện đại.

187/188 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 10:00 AM - 8:00 PM

250.000 đ - 450.000 đ

0938 316 501

1
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm GorDress.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm GorDress để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh