https://media.sheis.vn/beautyPlace/g25/s590x300/BeautyAdmin-20161107172051615.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g25/s590x300/BeautyAdmin-20161107172051615.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g51/s590x300/Beauty-b7ed44f0-a6a9-465f-93c0-28c90956cd09-sheIs_b4e7a535-61ee-47d6-813d-ca16f9c64b7cGreenstore-1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g51/s590x300/Beauty-8a3ff768-9eee-49da-a131-00a4bf8ab909-sheIs_c893cf18-fa37-486d-8091-5c3c2f9b06bcGreenstore-2.jpg

Shop hóa mỹ phẩm

Greenstore

Green Store - bán buôn, bán lẻ các mặt hàng Mỹ phẩm, hàng tiêu dùng nhập khẩu từ Hàn Quốc, Thái Lan.

Tân Hội Đan Phượng Hà Nội

Mở cửa 7:30 AM - 10:00 PM

30.000 đ - 1.000.000 đ

0904 963 668 - 0974 645 263

1
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Greenstore.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Greenstore để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Greenstore.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Greenstore để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận