https://media.sheis.vn/beautyPlace/g25/s590x300/BeautyAdmin-20161208144208505.gif
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g25/s590x300/BeautyAdmin-20161208144208505.gif https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g55/s590x300/Beauty-6cc112e3-361f-4bec-be7b-f6558aa52822-sheIs_65c54f77-8057-4626-8e85-8d1b55aa64caHair%20Salon%20J%20&%20T.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g55/s590x300/Beauty-a9b9fc4b-9ba5-4027-a727-5fc48d45e9b2-sheIs_9d251bb7-c0fb-461a-985a-9861d617e3a3Hair-Salon-J-&-T.gif https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g55/s590x300/Beauty-a2f48452-6ef9-445f-a423-4605f7051990-sheIs_7603eaf7-af5a-46d8-af24-3f33c67ceb86Hair-Salon-J-&-T-1.gif https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g55/s590x300/Beauty-7b290184-af46-4492-ac5a-24dd491b88ca-sheIs_8736ff66-9f7c-4d69-8419-bd25b47df95bHair-Salon-J-&-T-2.gif https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g55/s590x300/Beauty-fcff98e8-6ea7-4709-8a09-730d8da78169-sheIs_92d26f79-1732-43bb-97c6-57452fd3b267Hair-Salon-J-&-T-3.gif https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g55/s590x300/Beauty-ff01e08b-c1f9-4d24-b1e6-c239f02d7a27-sheIs_2bbf25e9-fd14-4d94-b607-1962e6de7a15Hair-Salon-J-&-T-4.gif https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g55/s590x300/Beauty-29f4889f-7acf-43b7-847e-c4c561662b22-sheIs_9cbcb548-91ea-47ee-8a77-b1ffb24080a0Hair-Salon-J-&-T-5.gif https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g55/s590x300/Beauty-e3d7b97a-c29d-4db3-a10b-2d9f116af1da-sheIs_564b8527-a09f-4a9f-8555-7eaa62c587ffHair-Salon-J-&-T-6.gif

Làm tóc,Gội đầu,Nối mi Tiệm nail Trang điểm

Hair Salon J & T

Hair Salon J & T là điểm đến chăm sóc tóc chuyên nghiệp với các tay kéo dày dạn kinh nghiệm trong nghề.

226 Nguyễn Văn Đậu, P.11 Quận Bình Thạnh TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 8:00 PM

50.000 đ - 2.000.000 đ

0982 480 047 – 0903 538 047

1
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Hair Salon J & T.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Hair Salon J & T để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh