https://media.sheis.vn/beautyPlace/g27/s590x300/sheis-266e51ab-baf2-4879-bf43-c9ceac069a4f-20170410100350540.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g27/s590x300/sheis-266e51ab-baf2-4879-bf43-c9ceac069a4f-20170410100350540.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g67/s590x300/Beauty-add892d9-1172-4e37-9965-5e2c88834867-sheIs_0a69c2d5-2f57-4559-9a10-a670d81b3c63ha1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g67/s590x300/Beauty-4014a597-fd2a-4b85-9b7a-12bd785c708a-sheIs_f5437352-a68f-4afe-b24a-4064c4cbcfa7ha2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g67/s590x300/Beauty-042cd35b-8c6c-446d-8cfb-1431e83baf4a-sheIs_0d821dbb-b4f5-4932-b2f6-9dd63f248cbcha3.jpg

Trang điểm

Halady Makeup

Halady Makeup sẽ khơi sáng ra nét đẹp của bạn.

1120 Cách Mạng Tháng Tám, P. 4 Quận Tân Bình TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 8:30 PM

300.000 đ - 2.000.000 đ

0909 097 926

2
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Halady Makeup.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Halady Makeup để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Halady Makeup.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Halady Makeup để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận