https://media.sheis.vn/beautyPlace/g27/s590x300/sheis-96400a63-a6e1-4995-be55-31e03e2babec-20180314163847112.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g27/s590x300/sheis-96400a63-a6e1-4995-be55-31e03e2babec-20180314163847112.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g118/s590x300/Beauty-a97e7b4d-f248-49a1-9870-eb1deb02eedd-sheIs_83bea9fc-9860-415e-8f7f-9761f63d3c1fhani2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g118/s590x300/Beauty-de9e0384-f984-402d-a15d-adbcb7932379-sheIs_3b89f8d4-e6e0-49a3-aade-a20568a994eahani3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g118/s590x300/Beauty-ba678dd8-e9d8-45cc-bd28-afe220ac8ad0-sheIs_ffe477a7-4480-4a18-ba62-2ba8ec5a92ddhani4.jpg

Làm tóc,Gội đầu,Nối mi

Hani Lash & Brow

Là địa chỉ nối mi chuyên nghiệp đầu tiên thực hiện kỹ thuật nối mi V3 đẹp tự nhiên.

2 Hoa Sứ, P. 2 Quận Phú Nhuận TP. HCM

Mở cửa 9:30 AM - 6:00 PM

300.000 đ - 500.000 đ

0909 051 095 - 0903 672 767

1
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Hani Lash & Brow.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Hani Lash & Brow để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Hani Lash & Brow.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Hani Lash & Brow để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận