https://media.sheis.vn/beautyPlace/g47/s590x300/sheis-903ea0ec-a147-46ce-8306-c8983ea28e1f-20181226175514650.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g47/s590x300/sheis-903ea0ec-a147-46ce-8306-c8983ea28e1f-20181226175514650.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g148/s590x300/Beauty-e0b58859-f6d9-47d1-8f87-102d0ae1989a-sheIs_7e66dd91-393c-4949-94c4-51f69a4b2977happy4.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g148/s590x300/Beauty-203c5537-2602-4b4d-b159-a5c76ba5be90-sheIs_6bb05967-93e0-45c6-a787-b2e6e3f31548happy3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g161/s590x300/Beauty-de9406a1-78d9-446f-901c-17f05d91597f-sheIs_241a9561-2f19-4188-ac5d-dd4b2258221c44159429_432197027309183_3152751383925489664_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g161/s590x300/Beauty-8a03fdda-865c-44f6-ba44-dac08628a00a-sheIs_66e3dfad-2c1e-4a63-be41-be5d9f04857644519370_435124233683129_8904394539586813952_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g161/s590x300/Beauty-085ba3b7-1444-412c-a6c1-ff782abda186-sheIs_f8adaa35-4ea9-43f1-9759-dbbb5724e01445013172_438386606690225_1775765786288193536_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g166/s590x300/Beauty-ea717845-90f7-498a-a995-afcb8bf756da-sheIs_bd7e1c36-79af-43d7-b840-ff43dfca95cc48427937_469222743606611_6995528915091456000_n.jpg

Làm tóc,Gội đầu,Nối mi Tiệm nail Phụ Kiện Thời Trang

Happy Address

Khu mua sắm phức hợp theo chủ đề.

70 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 10:00 PM

50.000 đ - 2.000.000 đ

‭0765 182 428

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Happy Address.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Happy Address để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Happy Address.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Happy Address để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận