https://media.sheis.vn/beautyPlace/g38/s590x300/sheis-1b0bdc5f-a08b-48c5-b233-2b3f287cb52d-20171226162707163.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g38/s590x300/sheis-1b0bdc5f-a08b-48c5-b233-2b3f287cb52d-20171226162707163.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g107/s590x300/Beauty-70123a6d-6864-429a-8ece-2c94b4b759d4-sheIs_dea59945-7bae-44ac-8050-56f89dea1b2cgi1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g107/s590x300/Beauty-b70dfe64-4834-443c-bfc0-e8b40b5a7cb3-sheIs_1cb1d766-0e02-4c4e-b7df-82676fb9ef01gi2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g107/s590x300/Beauty-d7b41695-7316-48de-ac9e-e86613ec64cd-sheIs_f278e4d7-fdd0-4933-a9c1-18323877971bgi3.jpg

Thời Trang

Hey Girl Shop

Hey Girl Shop là shop nội y thời trang dành cho khách hàng yêu sự quyến rũ.

408 Trần Hưng Đạo, P. 2 Quận 5 TP. HCM

Mở cửa 00:00 - 23:00

300.000 đ - 400.000 đ

0933 396 500 - 0933 396 511

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Hey Girl Shop.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Hey Girl Shop để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Hey Girl Shop.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Hey Girl Shop để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận