https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-c9dd935e-ecdb-4563-8e5f-3b67eb8f01f8-20180601160121807.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-c9dd935e-ecdb-4563-8e5f-3b67eb8f01f8-20180601160121807.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g132/s590x300/Beauty-3b6a5e40-c661-4d45-9306-1fb1c9a72b26-sheIs_a1bc2149-e779-460f-89e9-0abd4d370a6bhip3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g132/s590x300/Beauty-3085beae-0697-4054-8a0b-f31d1d215a35-sheIs_f6abbf6e-a594-4442-8ce5-7215990c7a90hip5.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g132/s590x300/Beauty-83be84a3-a616-4c3e-8532-7a088e44d42d-sheIs_8680d149-7808-40d5-a4b5-6bd2c0dc15cbhip1.jpg

Thời Trang

Híp

Chuyên sỉ, lẻ hàng Việt Nam xuất khẩu, hàng thời trang Mỹ.

159/8 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 10:00 AM - 8:00 PM

100.000 đ - 400.000 đ

(028) 73 012 777

1
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Híp.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Híp để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Híp.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Híp để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận