Trang chủ Địa điểm Item Du Jour - The New Playground
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g32/s590x300/sheis-be7699b3-d427-4005-8ff3-e8bc8b9971c7-20170817111802999.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g32/s590x300/sheis-be7699b3-d427-4005-8ff3-e8bc8b9971c7-20170817111802999.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g83/s590x300/Beauty-012d29a6-bf08-4d42-a77a-158b4df798dd-sheIs_6722f512-9f4e-4036-8261-9b147b51615aitemltt2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g83/s590x300/Beauty-7923d975-cc55-48f3-bd24-c8adc29f2c84-sheIs_03eefde6-f156-4ce3-bdbb-75c7bb5eea44itemltt3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g83/s590x300/Beauty-72578c8e-e00e-4d1c-93d3-f9d3ee2af0ac-sheIs_0ad60e2f-efd7-47d8-a4f1-7f14f89dcd8citemltt1.jpg

Phụ Kiện Thời Trang

Item Du Jour - The New Playground

Là một thương hiệu thời trang thiết kế dành riêng cho các bạn trẻ.

Z1-8, The New Playground, 26 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 9:30 PM

80.000 đ - 700.000 đ

0981 090 333

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Item Du Jour - The New Playground.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Item Du Jour - The New Playground để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Item Du Jour - The New Playground.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Item Du Jour - The New Playground để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận