https://media.sheis.vn/beautyPlace/g43/s590x300/sheis-d1c6242b-4e4c-4547-af82-61635d2c1205-20180531165429186.JPG
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g43/s590x300/sheis-d1c6242b-4e4c-4547-af82-61635d2c1205-20180531165429186.JPG https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g131/s590x300/Beauty-0b45cab3-c8b6-4b1b-bb36-b8416ce0556e-sheIs_64c4042a-d0db-47dc-a5e0-58b4d131c99b1.JPG https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g131/s590x300/Beauty-24da2fa4-420e-46b0-b03f-358e981ad6fb-sheIs_73c243b8-52a4-4806-a789-04b1b3bf393100.JPG https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g131/s590x300/Beauty-7b0c7779-bba6-494a-a52b-c2966c4cacd8-sheIs_ed5d488b-01be-4c46-820d-f3b7d573fb3d0.JPG

Phụ Kiện

Jen Space

Phụ kiện và trang sức độc đáo cho các cô gái

Lầu 3, 43 Đặng Thị Nhu Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 10:00 PM

150.000 đ - 800.000 đ

0934 230 791

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Jen Space.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Jen Space để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh