https://media.sheis.vn/beautyPlace/g28/s590x300/sheis-53fe6475-5ba8-4c13-ab6a-fd2af9070c63-20180820143749429.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g28/s590x300/sheis-53fe6475-5ba8-4c13-ab6a-fd2af9070c63-20180820143749429.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g147/s590x300/Beauty-53955dd6-4712-469d-9fcd-24b78f33d977-sheIs_f9b76835-780d-4f74-9058-720bb4b7d24739043761_2095827290735771_3777588238374404096_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g147/s590x300/Beauty-11df3946-2611-489e-b986-c8e1ea34b5fb-sheIs_5654cb74-c214-40e6-947b-5471f7819c7e39123661_2096850783966755_6767563625956638720_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g147/s590x300/Beauty-05e43939-bc21-441c-80d6-88fc7f2c763a-sheIs_1c932b96-7637-4ada-9c4b-3458c6805de339321763_2100280590290441_7145452191736659968_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g147/s590x300/Beauty-3a7bf5f8-a7c5-4aec-8662-c2e481c4bc6f-sheIs_7a1dae8c-268e-494a-9084-ca97b9dc674e39344122_2101170530201447_7122562897972035584_n.jpg

Phụ Kiện Thời Trang

Joven

Joven là thương hiệu thời trang thiết kế cao cấp dành cho phụ nữ.

244 Võ Văn Tần, P. 5 Quận 3 TP. HCM

Mở cửa 10:00 AM - 9:00 PM

400.000 đ - 900.000 đ

01235 636 465

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Joven.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Joven để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Joven.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Joven để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận