Trang chủ Địa điểm JUN Hair - Nguyễn Ngọc Nại
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g19/s590x300/sheis-0658e2b5-1222-4bc8-8c1e-e7d6f28fb6ad-20170906162234099.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g19/s590x300/sheis-0658e2b5-1222-4bc8-8c1e-e7d6f28fb6ad-20170906162234099.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g86/s590x300/Beauty-01fd48f7-2a94-4666-9cab-a892d146c3d6-sheIs_21f07dfe-c03d-4e52-8190-a23b6017eb62junnnn1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g86/s590x300/Beauty-9c50ae68-a091-4f4d-b874-c7d257dca8fb-sheIs_30d8f3bc-8a62-4183-af6b-3de8f5bf36c3junnnn.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g86/s590x300/Beauty-3d8bbac3-d0bc-4759-9854-b9eff395b8d3-sheIs_c9be90a6-1db7-4f63-b9c2-c7950fb23c65junnnn3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g86/s590x300/Beauty-3cf989bc-1ddf-4231-a2a6-8227907c44ef-sheIs_003a7f46-67ae-419b-a4ff-5e2821ae1acbjunnnn2.jpg

Làm tóc,Gội đầu,Nối mi

JUN Hair - Nguyễn Ngọc Nại

Là một trong những salon uy tín, chuyên nghiệp ở Hà Nội.

24B Nguyễn Ngọc Nại Quận Thanh Xuân Hà Nội

Mở cửa 8:30 AM - 9:00 PM

100.000 đ - 2.150.000 đ

(024) 66 862 102 - 0968 593 211

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm JUN Hair - Nguyễn Ngọc Nại.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm JUN Hair - Nguyễn Ngọc Nại để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm JUN Hair - Nguyễn Ngọc Nại.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm JUN Hair - Nguyễn Ngọc Nại để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận