Trang chủ Địa điểm June Shop - Hà Nội
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g27/s590x300/sheis-27bb5daa-3890-4675-a706-032a8b02630d-20181213142841763.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g27/s590x300/sheis-27bb5daa-3890-4675-a706-032a8b02630d-20181213142841763.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g165/s590x300/Beauty-22677341-5555-49b4-9fcd-ba369fd14687-sheIs_6a8758fb-758d-4a0e-a95c-f75696f27fbfjune6.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g165/s590x300/Beauty-00a4790e-1899-44be-aa05-63dd3a092c76-sheIs_6c137d29-46a1-4261-8015-c8da735fb93fjune3.jpg

Thời Trang

June Shop - Hà Nội

Chuyên cung cấp sỉ, lẻ các mặt hàng quần áo thời trang.

105 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Mở cửa 9:00 AM - 10:00 PM

270.000 đ - 800.000 đ

0948 122 199

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm June Shop - Hà Nội.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm June Shop - Hà Nội để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm June Shop - Hà Nội.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm June Shop - Hà Nội để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận