Trang chủ Địa điểm Juz Style - Sài Gòn
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-38117f1d-f2dd-4977-b489-eece1bf213f4-20180424103014752.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-38117f1d-f2dd-4977-b489-eece1bf213f4-20180424103014752.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g125/s590x300/Beauty-65139b73-01e5-433f-b81e-8fcf0f5e74ee-sheIs_8dc9ee2e-b27c-4dff-b603-19b278d82548juz1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g125/s590x300/Beauty-ca8af652-5e87-40ef-b1df-62ef001076ee-sheIs_f82735ef-56ce-4c90-8b57-5e23f20b3779juz5.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g125/s590x300/Beauty-667422ee-73bb-4afa-a3f9-d1a780751182-sheIs_7b369d20-44c8-4a85-807f-4f8d89f346eejuz3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g125/s590x300/Beauty-e69082d7-7200-4538-ab02-bbf78859fabf-sheIs_0e189413-7010-4e30-ad7f-d6a551b6ef3bjuz2.jpg

Phụ Kiện

Juz Style - Sài Gòn

Chuyên cung cấp mặt hàng trang sức bạc và phụ kiện thời trang.

15A/14B Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 10:00 AM - 9:00 PM

160.000 đ - 800.000 đ

0909 252 173

1

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Juz Style - Sài Gòn.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Juz Style - Sài Gòn để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh