Trang chủ Địa điểm Kềm Nghĩa - Đặng Văn Ngữ
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g14/s590x300/Beauty-kem-nghia-3-635975485571341613.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g14/s590x300/Beauty-kem-nghia-3-635975485571341613.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g22/s590x300/Beauty-84bf90c3-d162-4a1f-8ac6-0ecc29bce609-sheIs_bf893b80-6648-4c46-9a30-d410352ba7f0kem-nghia-1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g22/s590x300/Beauty-feca246d-bdad-40ee-9ca5-8f3fc7df6122-sheIs_cf1232db-55be-4932-b37a-b9f457eeadeckem-nghia-2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g22/s590x300/Beauty-f141c061-215a-43ae-b8e0-c2b30833ecfc-sheIs_46d822dd-473f-4274-b7a1-a775a35c158fkem-nghia-4.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g22/s590x300/Beauty-e93559ec-8a9d-47af-9669-dca6af460919-sheIs_698f8378-16d6-48fb-b4d1-2169c0c331dfkem-nghia-5.jpg

Shop hóa mỹ phẩm

Kềm Nghĩa - Đặng Văn Ngữ

Kềm Nghĩa là công ty chuyên sản xuất các dụng cụ chăm sóc móng cao cấp.

118 Đặng Văn Ngữ, P. 14 Quận Phú Nhuận TP. HCM

Mở cửa 09:00 AM - 09:00 PM

20.000 đ - 500.000 đ

(08) 66 762 464

1
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Kềm Nghĩa - Đặng Văn Ngữ.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Kềm Nghĩa - Đặng Văn Ngữ để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Kềm Nghĩa - Đặng Văn Ngữ.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Kềm Nghĩa - Đặng Văn Ngữ để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận