Trang chủ Địa điểm Khâu By CQ - Lý Tự Trọng
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g28/s590x300/sheis-b8f7a545-de17-468f-9468-4bd6670358db-20180625100556667.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g28/s590x300/sheis-b8f7a545-de17-468f-9468-4bd6670358db-20180625100556667.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g69/s590x300/Beauty-c482e125-b7d5-4722-a309-35f6129b1be1-sheIs_1484a03e-d507-4bb4-914c-a7f1c215aebckh%c3%a2u5.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g69/s590x300/Beauty-7c95086d-d8fa-48b1-8002-c1ff719650c3-sheIs_d1a10249-a34b-4115-aeec-326322b0ffa7kh%c3%a2u6.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g136/s590x300/Beauty-78864673-1c63-4472-af2e-54d0160a7c2b-sheIs_1500c146-31b7-46f1-b8df-de8140dcce1c35746853_1902880313075618_1177404102389268480_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g136/s590x300/Beauty-e1e8a9b9-5790-4a01-a2b0-10a0e55e3117-sheIs_3fd0b065-3410-424c-8602-fbbbe19d659335671761_1904383886258594_4358357293847281664_n.jpg

Phụ Kiện Thời Trang

Khâu By CQ - Lý Tự Trọng

Là thương hiệu thời trang nữ được thành lập bởi Trang Quỳnh.

150B Lý Tự Trọng, P. Bến Thành Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 9:00 PM

290.000 đ - 700.000 đ

0967 421 568

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Khâu By CQ - Lý Tự Trọng.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Khâu By CQ - Lý Tự Trọng để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Khâu By CQ - Lý Tự Trọng.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Khâu By CQ - Lý Tự Trọng để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận