https://media.sheis.vn/beautyPlace/g51/s590x300/sheis-f6e302ed-8af1-4ac4-b350-2ec5efc1ca75-20190111104710079.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g51/s590x300/sheis-f6e302ed-8af1-4ac4-b350-2ec5efc1ca75-20190111104710079.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g169/s590x300/Beauty-95858061-120a-42cf-a74e-31756699b9c9-sheIs_a25aa34e-8a89-4f18-a6f2-607ddf2dc455kiki3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g169/s590x300/Beauty-4d16f336-b0b8-4f66-8243-8965c1152fa9-sheIs_f9281635-69ed-4478-af10-456bad93461akiki7.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g169/s590x300/Beauty-4c7828f5-d9a6-44e1-877f-55125a3b1a29-sheIs_156bdf10-0ada-46df-af34-a5b1b948834dkiki6.jpg

Phụ Kiện Thời Trang

KiKi Shop

Thương hiệu Urban Brand về thời trang unisex.

174/33 Đặng Văn Ngữ, P. 14 Quận Phú Nhuận TP. HCM

Mở cửa 12:00 PM - 9:00 PM

100.000 đ - 550.000 đ

0938 937 081 - 0352 415 372

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm KiKi Shop.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm KiKi Shop để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh