https://media.sheis.vn/beautyPlace/g28/s590x300/sheis-96b97995-9994-4597-b5de-32304b9398f7-20170508145127435.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g28/s590x300/sheis-96b97995-9994-4597-b5de-32304b9398f7-20170508145127435.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g70/s590x300/Beauty-e66663ae-4201-49b9-9eb8-4e6530174768-sheIs_590b93e4-f8ce-418c-a21d-f6d5fe710ed0kobi1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g70/s590x300/Beauty-86a064b1-d5ad-40a3-9689-8f68f20b0177-sheIs_964211b1-fe3b-4018-84be-165192004eb4kobi2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g70/s590x300/Beauty-bd688acf-00f3-41ec-a42b-e52d2b4744f6-sheIs_d9a811d9-321c-4dab-948c-d4c274f72027kobi3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g70/s590x300/Beauty-144bab29-68c3-495f-bbae-fb643639b89b-sheIs_a614ebbb-4dd7-44bd-85c9-c83f08c73390kobi4.jpg

Thời Trang

Kiobi

Kiobi House sẽ là ngôi nhà thời trang của các bạn nữ.

62 Huỳnh Văn Bánh, P. 15 Quận Phú Nhuận TP. HCM

Mở cửa 10:00 AM - 9:00 PM

300.000 đ - 590.000 đ

01646 467 775

1
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Kiobi.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Kiobi để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Kiobi.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Kiobi để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận