https://media.sheis.vn/beautyPlace/g28/s590x300/sheis-2e3fe324-85a4-47d3-b87d-25b5e0fc4919-20180516181240985.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g28/s590x300/sheis-2e3fe324-85a4-47d3-b87d-25b5e0fc4919-20180516181240985.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g129/s590x300/Beauty-74b518f4-1d7f-4bc7-af62-295f8dd865fd-sheIs_1c9e248d-c927-4934-b500-e4b71d06f515kit.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g129/s590x300/Beauty-9ee70f05-3dd6-45c0-94ca-dd442e5b3e75-sheIs_10184c45-189c-42a3-9145-9b5825f39c5fkit1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g129/s590x300/Beauty-bd691679-2173-4e2b-8a75-3af2f7370815-sheIs_4ec7163a-d125-41fd-bf89-b9c3c5eeaf31kit2.jpg

Thời Trang

Kit&Dream Vintage

Kit&Dream Shop là sự hòa quyên nhẹ nhàng trong thế giới đầy màu sắc.

49 Trần Quang Khải, P. Tân Định Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 10:00 AM - 9:30 PM

190.000 đ - 300.000 đ

0906 477 320

2
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Kit&Dream Vintage.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Kit&Dream Vintage để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Kit&Dream Vintage.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Kit&Dream Vintage để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận