https://media.sheis.vn/beautyPlace/g31/s590x300/sheis-9388e36a-08c1-416b-9a06-754745b8afea-20170727145531799.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g31/s590x300/sheis-9388e36a-08c1-416b-9a06-754745b8afea-20170727145531799.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g80/s590x300/Beauty-db65e902-4b90-45ef-a815-785c1e6d3670-sheIs_313b7fa4-4463-49cb-b449-41f4a4ca2a62lens.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g80/s590x300/Beauty-d3cbf52c-f276-4c02-8a20-c18e280dc17e-sheIs_f8906362-3bff-4b7c-bada-b1d793ced321lens3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g80/s590x300/Beauty-7db39ed5-0d3a-444f-8dae-2200ddad76d1-sheIs_ed0e933b-893d-4449-96b3-fe5923d6620dlens2.jpg

Phụ Kiện

Lens Việt

Chuyên phân phối sỉ, lẻ kính áp tròng, giãn tròng, sát tròng thời trang cao cấp hàng chính hãng.

50 CT, Tam Đảo (mặt sau), P. 15 Quận 10 TP. HCM

Mở cửa 8:00 AM - 7:00 PM

40.000 đ - 300.000 đ

0949 860 885

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Lens Việt.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Lens Việt để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh