https://media.sheis.vn/beautyPlace/g24/s590x300/BeautyAdmin-20170202144657659.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g24/s590x300/BeautyAdmin-20170202144657659.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g33/s590x300/Beauty-cac7d170-4c7a-44e2-a8ae-5f37fc60e726-sheIs_cc1fb405-7865-43f8-9a6b-e6bb347de4e8Li%c3%aam-Barber-Shop.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g33/s590x300/Beauty-e4a008bc-b377-4bcb-8440-ef47ae59a168-sheIs_fa50d6bd-b175-43fb-8597-5ce4f24e6144Liem-Barber-Shop-1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g33/s590x300/Beauty-1262b52b-0e27-4502-9ab3-87cb76f10604-sheIs_3b9a1d55-620d-4e38-be14-eae6050d254fLiem-Barber-Shop-3.jpg

Làm tóc,Gội đầu,Nối mi

Liêm Barber Shop

Liêm Barber Shop - tiệm cắt tóc chất nhất Sài Gòn và mang một phong cách rất riêng.

79 Nguyễn Sơn Hà, P. 5 Quận 3 TP. HCM

Mở cửa 11:00 AM - 7:00 PM 8:00 AM - 7:00 PM 8:00 AM - 4:00 PM

50.000 đ - 500.000 đ

0966 955 133

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Liêm Barber Shop.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Liêm Barber Shop để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận
Đã đến: Chi phí: Quay lại:
Xem thêm thảo luận Loading… trong thảo luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Liêm Barber Shop.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Liêm Barber Shop để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận
Bình luận từ foody