Trang chủ Địa điểm Liêm Barber Shop - Nguyễn Sơn Hà
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g24/s590x300/sheis-4df72c9a-8eed-4c4a-8298-a10eff2fb63b-20170907162849969.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g24/s590x300/sheis-4df72c9a-8eed-4c4a-8298-a10eff2fb63b-20170907162849969.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g86/s590x300/Beauty-77ecd8ef-06f5-4d8d-9729-dede57280dfe-sheIs_efccf7e8-52ae-4457-80bf-3fa0ce489390liemnsh.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g86/s590x300/Beauty-7b42b5fb-6865-4d69-a66e-c85f85ccb61e-sheIs_9e5cd0a9-fde6-4425-b7c8-ab7d023e3291liemnsh2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g86/s590x300/Beauty-c2c34721-af23-4a1c-83cb-1638ee7709de-sheIs_3e5a0b20-89b8-407b-8494-0cdd5ce7fed6liemnsh1.jpg

Làm tóc,Gội đầu,Nối mi

Liêm Barber Shop - Nguyễn Sơn Hà

Tiệm cắt tóc chất nhất Sài Gòn và mang một phong cách rất riêng.

79 Nguyễn Sơn Hà, P. 5 Quận 3 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 4:00 PM 9:00 AM - 7:00 PM 10:30 AM - 7:00 PM

60.000 đ - 340.000 đ

0

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Liêm Barber Shop - Nguyễn Sơn Hà.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Liêm Barber Shop - Nguyễn Sơn Hà để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh