https://media.sheis.vn/beautyPlace/g24/s590x300/Beauty-Lixibox-1-636065256948559795.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g24/s590x300/Beauty-Lixibox-1-636065256948559795.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g42/s590x300/Beauty-ae7981e9-daed-4d43-b10e-3f66e114b90d-sheIs_c5019e1f-d843-4d08-8a2a-c9b94414e2bfLixibox-2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g42/s590x300/Beauty-7e9ad4aa-71d1-4ec1-b39e-b72373559b49-sheIs_4d309d82-d656-41a2-9ab1-5c6f81661056Lixibox-4.jpg

Shop hóa mỹ phẩm

Lixibox

Lixibox là một hệ thống thương mại điện tử giúp cho phụ nữ tiếp cận với sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp với sự tư vấn của cộng đồng các chuyên gia.

Mở cửa 9:00 AM - 6:00 PM

100.000 đ - 3.000.000 đ

(08) 71 062 999

3
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Lixibox.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Lixibox để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận
Đã đến: Chi phí: Quay lại:
Xem thêm thảo luận Loading… trong thảo luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Lixibox.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Lixibox để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận
Bình luận từ foody