Trang chủ Địa điểm Lyra Shop - Chùa Bộc
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g27/s590x300/sheis-3ddbb9ea-044f-4657-8422-930b40e62e5f-20170413095051735.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g27/s590x300/sheis-3ddbb9ea-044f-4657-8422-930b40e62e5f-20170413095051735.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g67/s590x300/Beauty-dbc10673-3e3d-4b5e-b48f-eff2a8422774-sheIs_5c7b964d-036b-414d-aff5-110cc9fb58delyracb.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g67/s590x300/Beauty-a4ec5583-ebbb-474b-83d6-c0ab49abad86-sheIs_24bf63b0-fbbe-43b7-aabf-2e018b405ff0lyracb1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g67/s590x300/Beauty-67d8108d-7829-451a-887c-47a0e5962ec4-sheIs_ba955492-c9d3-4a5b-b816-e46635a1ee2elyracb3.jpg

Phụ Kiện Thời Trang

Lyra Shop - Chùa Bộc

Là một trong những shop thời trang được các bạn trẻ yêu thích.

229 Chùa Bộc Quận Đống Đa Hà Nội

Mở cửa 9:00 AM - 10:00 PM

130.000 đ - 300.000 đ

0967 622 755 - 0949 876 017

2
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Lyra Shop - Chùa Bộc.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Lyra Shop - Chùa Bộc để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Lyra Shop - Chùa Bộc.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Lyra Shop - Chùa Bộc để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận