Trang chủ Địa điểm MERCI. Nails, Hair & Cafe
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g24/s590x300/sheis-d3305720-c7e2-4473-be4d-de37440101f3-20170530152546243.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g24/s590x300/sheis-d3305720-c7e2-4473-be4d-de37440101f3-20170530152546243.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g72/s590x300/Beauty-99c04749-c6b8-4b1d-a31c-531ffd965d45-sheIs_8680084d-3e54-485a-8239-8946a821312emerci5.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g150/s590x300/Beauty-617f9560-cbfc-4757-9ec3-5468654719c1-sheIs_57d9e44f-ae25-47b4-b51c-98a47c2333b0me.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g150/s590x300/Beauty-0f59b80f-983d-41a9-bd39-98419042d706-sheIs_55b1a689-9558-467b-bbd0-5c4d48d7772fme1.jpg

Làm tóc,Gội đầu,Nối mi Tiệm nail

MERCI. Nails, Hair & Cafe

Merci là mô hình độc đáo kết hợp giữa salon chăm sóc móng và tóc.

17/6 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé Quận 1 TP. HCM

Mở cửa 9:00 AM - 9:00 PM

95.000 đ - 2.200.000 đ

(028) 3825 8799

1
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm MERCI. Nails, Hair & Cafe.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm MERCI. Nails, Hair & Cafe để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm MERCI. Nails, Hair & Cafe.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm MERCI. Nails, Hair & Cafe để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận