https://media.sheis.vn/beautyPlace/g51/s590x300/sheis-049798a8-cb44-4d3b-bd96-3b9c28327105-20190114115900518.PNG
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g51/s590x300/sheis-049798a8-cb44-4d3b-bd96-3b9c28327105-20190114115900518.PNG https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g169/s590x300/Beauty-981baf55-ba48-422c-b306-72bcabbacf67-sheIs_7495711d-7597-483b-b6a4-eb21c4482ff33.PNG https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g169/s590x300/Beauty-ab508970-f41a-4c08-a061-40ceb2abaeb5-sheIs_98be14de-236d-4004-94a7-cd8a72f06dc52.PNG https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g169/s590x300/Beauty-0f59eac4-3c9c-49be-a134-074b2aa404e1-sheIs_6ddea830-f7ce-47b9-9564-4b53c468e6251.PNG

Thời Trang

Mì Workshop

Mì Workshop là thời trang thiết kế tươi trẻ cho các cô gái

181A Tô Hiến Thành, P. 13 Quận 10 TP. HCM

Mở cửa 9:30 AM - 9:30 PM

180.000 đ - 550.000 đ

0937 170 986

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Mì Workshop.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Mì Workshop để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh