Trang chủ Địa điểm Miah Store - Đặng Văn Ngữ
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g40/s590x300/sheis-85242a9d-73f2-40e2-9a56-974d6eac11fc-20180301105432540.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g40/s590x300/sheis-85242a9d-73f2-40e2-9a56-974d6eac11fc-20180301105432540.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g115/s590x300/Beauty-7232c076-486e-4e4b-8a1b-bab3123156fc-sheIs_4e109f17-517a-4c6b-a59b-03cb79a4470527073304_1402270496551144_803071110347024024_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g115/s590x300/Beauty-157f922c-1a1e-4b3d-ac83-a2d09046e655-sheIs_f0760faf-b0e2-48ec-8eeb-de67ab0fe25227332652_1402457029865824_432997375848759042_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g115/s590x300/Beauty-0422292a-4405-48c3-b72e-8c658bd16e4a-sheIs_fc364101-28f9-4f32-9209-4c063e19dbeb27544598_1403455719765955_1954433713691252948_n.jpg

Phụ Kiện Thời Trang

Miah Store - Đặng Văn Ngữ

Cửa hàng thời trang mang xu hướng trẻ trung, nữ tính

162 Đăng Văn Ngữ, P. 14 Quận Phú Nhuận TP. HCM

Mở cửa 10:00 AM - 9:00 PM -

200.000 đ - 1.000.000 đ

0126 549 6657

0