Trang chủ Địa điểm Min House - Trần Quý Kiên
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-8f5626a1-312b-484b-b989-c69c7a12cb71-20180928180854863.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-8f5626a1-312b-484b-b989-c69c7a12cb71-20180928180854863.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g91/s590x300/Beauty-eaae0d8e-647d-4e12-b15a-e391e40a38fc-sheIs_12726b73-5282-499d-9305-6db9a23a2662mintqk1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g154/s590x300/Beauty-7043cf30-98bc-4565-81bb-574481a70369-sheIs_658bec15-f78d-48c1-b344-9c8c25474b6d42662795_2037327586331280_2462997288503476224_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g154/s590x300/Beauty-473b3674-aafb-4b5c-89d9-0d288499836c-sheIs_d932e94d-6713-4e48-a319-fac08eef456442650894_2037327542997951_5878297441958100992_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g154/s590x300/Beauty-f7090f18-d794-40c9-8520-b90b5b7f4b77-sheIs_844f23ba-7d86-4959-a8ff-20965170c9f542651297_2038506302880075_8415047389177446400_n.jpg

Phụ Kiện Thời Trang

Min House - Trần Quý Kiên

Là địa chỉ mua sắm quần áo thời trang secondhand rất được các bạn trẻ ưa chuộng tại Hà Nội.

16 Trần Quý Kiên Quận Cầu Giấy Hà Nội

Mở cửa 8:00 AM - 10:00 PM

90.000 đ - 400.000 đ

(024) 62 831 023

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Min House - Trần Quý Kiên.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Min House - Trần Quý Kiên để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Min House - Trần Quý Kiên.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Min House - Trần Quý Kiên để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận