Trang chủ Địa điểm Minh Tú Hair Salon - Hàng Phèn
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g14/s590x300/BeautyAdmin-20161208135412265.gif
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g14/s590x300/BeautyAdmin-20161208135412265.gif https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g23/s590x300/Beauty-4408b609-ac78-4c72-bc1a-c628c951604d-sheIs_b18ce28f-c48a-4c2b-9f4e-784c221f41a3tu2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g23/s590x300/Beauty-2d70db81-3f32-445b-894a-5f5d8f50aa85-sheIs_af7e47c9-b3d0-42e3-a66d-18baed10698etu3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g23/s590x300/Beauty-1ada0410-fe9c-488d-90d7-fe1a5095be75-sheIs_609874c6-e3a4-4048-9d61-a583dcbb2167minhtu2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g23/s590x300/Beauty-a64e8e17-ef40-49e6-87bf-951281e7fbd6-sheIs_363c75ce-3362-4cdf-a111-43edb6a5ebd7minhtu1.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g55/s590x300/Beauty-ead5e5b3-fc3f-41ec-8832-b44e2fbf592c-sheIs_f0538206-e243-4ebb-b159-6c02be2770f8minh-t%c3%ba-h%c3%a0ng-ph%c3%a8n-1.gif https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g55/s590x300/Beauty-7dd7df34-c62e-4a02-a42c-8c9303e798b2-sheIs_cd5b8e51-6dd7-41a6-a194-4b8e24ec4384minh-t%c3%ba-h%c3%a0ng-ph%c3%a8n-2.gif

Làm tóc,Gội đầu,Nối mi

Minh Tú Hair Salon - Hàng Phèn

Minh Tú Hair Salon là điểm đến chăm sóc tóc chuyên nghiệp với các tay kéo dày dạn kinh nghiệm trong nghề.

14 Hàng Phèn Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Mở cửa 9:00 AM - 8:00 PM

100.000 đ - 2.000.000 đ

0912 864 086- 0915 221 989

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Minh Tú Hair Salon - Hàng Phèn.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Minh Tú Hair Salon - Hàng Phèn để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Minh Tú Hair Salon - Hàng Phèn.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Minh Tú Hair Salon - Hàng Phèn để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận