https://media.sheis.vn/beautyPlace/g25/s590x300/BeautyAdmin-20161024142910460.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g25/s590x300/BeautyAdmin-20161024142910460.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g50/s590x300/Beauty-7c12834b-b819-4da2-889a-9bb4586be4f8-sheIs_3aa7bf3f-d45a-4f23-ac51-b27f2dbb8c8cminka5.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g50/s590x300/Beauty-1fe84669-ff75-4e2f-8d44-6788594193cf-sheIs_66701c1e-2b42-4dd7-b32f-af5c61752bbcminka6.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g50/s590x300/Beauty-43b09474-c408-4c1c-9641-41e5cc58dbb5-sheIs_6da2fabb-d3e1-4336-9ac6-93c6f282e44dminka7.jpg

Shop hóa mỹ phẩm

Minka's House - Linh Đàm

Chuyên cung cấp các mặt hàng xách tay từ nhiều nước

Tòa nhà HH4A Linh Đàm Quận Hoàng Mai Hà Nội

Mở cửa 8:00 AM - 9:00 PM

100.000 đ - 1.500.000 đ

0969 437 400 - 0906 656 966

0

Hàng chuẩn xách tay, mình toàn mua đồ cho bạn ở đây. Mà giờ shop chuyển về 68 Yên Ninh, chỗ Quán Thánh rồi

Chi phí: 100.000đ+ Quay lại: Chắc chắn!