Trang chủ Địa điểm Mono Talk - Bà Triệu
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g37/s590x300/sheis-97bee441-82b8-47fb-9748-5e999714c65b-20180919160131953.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g37/s590x300/sheis-97bee441-82b8-47fb-9748-5e999714c65b-20180919160131953.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g152/s590x300/Beauty-f2ccbe3b-d84c-405a-9f73-5f15199c1cd7-sheIs_c50df30d-26ce-4aa6-af06-0c85c6bda9cc41452137_2106113386372353_6776289539213230080_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g152/s590x300/Beauty-70f6335b-a8e9-435e-8c34-eed5d2eeaa32-sheIs_2b6d96b8-eab4-40c7-bdb2-819b14df43c641797186_2108512936132398_1374329705825566720_n.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g152/s590x300/Beauty-f9b5799a-3450-4ee3-9654-f8ae55404e36-sheIs_74b12e23-4aa1-4f36-8534-102dfefe07c041777865_2109016862748672_4671055029237448704_n.jpg

Phụ Kiện Thời Trang

Mono Talk - Bà Triệu

Cái tên “Mono Talk” mang ý nghĩa như một tuyên ngôn của sự đơn giản.

113 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Mở cửa 9:00 AM - 10:00 PM

350.000 đ - 800.000 đ

0961 908 080

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Mono Talk - Bà Triệu.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Mono Talk - Bà Triệu để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Mono Talk - Bà Triệu.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Mono Talk - Bà Triệu để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận