https://media.sheis.vn/beautyPlace/g35/s590x300/sheis-fa1b5d8c-987a-47c4-a029-8daac20fc2ef-20171106150522453.gif
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g35/s590x300/sheis-fa1b5d8c-987a-47c4-a029-8daac20fc2ef-20171106150522453.gif https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g95/s590x300/Beauty-ed32b842-fa28-45b0-beb8-5a8566bc5c44-sheIs_cbe4d375-ec8f-4553-a562-6364889e02c2nabi2.gif https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g95/s590x300/Beauty-e768eda0-344e-4f6d-9045-1ac5011f9ea9-sheIs_278900d9-2dc5-4ccc-80b7-d4a836a61626Nabi4.gif https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g152/s590x300/Beauty-f0f772cf-ec98-4c75-9b98-f57ee67dfb75-sheIs_66597bd4-8ce0-4978-a0b2-60b70adffae9na.jpg

Thời Trang

NaBi Fashion Shop

Chuyên cung cấp các mặt hàng thời trang nữ chất lượng.

25 Đặng Văn Ngữ, P. 10 Quận Phú Nhuận TP. HCM

Mở cửa 9:30 AM - 9:30 PM

90.000 đ - 300.000 đ

0971 755 534

0
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm NaBi Fashion Shop.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm NaBi Fashion Shop để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm NaBi Fashion Shop.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm NaBi Fashion Shop để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận