Trang chủ Địa điểm Nagashoes - Lê Văn Sỹ
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-d68c476c-24c2-4c6b-828a-256ce2c4e38a-20190121120505363.jpg
https://media.sheis.vn/beautyPlace/g26/s590x300/sheis-d68c476c-24c2-4c6b-828a-256ce2c4e38a-20190121120505363.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g170/s590x300/Beauty-34ddecda-c64e-41af-a6e4-e45d6d68e0a2-sheIs_a3b1a5e3-b22c-44d8-aa07-4eeb6f363d95nagalvs3.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g170/s590x300/Beauty-561da12d-3dd9-4646-a673-3587d2fa81a1-sheIs_ac2890f1-b8d3-43e2-a27c-9a4b3734ab27nagalvs2.jpg https://media.sheis.vn/beautyPhotoBanner/g170/s590x300/Beauty-54ee9757-8730-48b2-99ed-99a30d1697b3-sheIs_f54a8c91-b025-4ae8-a386-ab3e109cad0dnagalvs1.jpg

Phụ Kiện Thời Trang

Nagashoes - Lê Văn Sỹ

Chuyên sản xuất và bán sỉ, lẻ các mặt hàng giày thời trang.

221/5 Lê Văn Sỹ, P. 13 Quận 3 TP. HCM

Mở cửa 10:00 AM - 9:00 PM

250.000 đ - 300.000 đ

0766 649 635

5
Hình ảnh / Video

Hiện chưa có hình ảnh về địa điểm Nagashoes - Lê Văn Sỹ.

Hãy đóng góp hình ảnh về địa điểm Nagashoes - Lê Văn Sỹ để được +1,00 Điểm

Đăng ảnh
Bình luận

Hiện chưa có bình luận về địa điểm Nagashoes - Lê Văn Sỹ.

Hãy đóng góp bình luận về địa điểm Nagashoes - Lê Văn Sỹ để được +3,00 Điểm

Đăng bình luận